Klauzula unikania opodatkowania także dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Z dniem 15 lipca br. weszły w życie szeroko komentowane przepisy dotyczące klauzuli unikania opodatkowania.

Klauzula unikania opodatkowania – regulacja w Ordynacji Podatkowej

Zgodnie z wprowadzonym do Ordynacji podatkowej nowym art. 119a „Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)”.

Przepisy Ustawy generalnie mają mieć zastosowanie w tych przypadkach, jeśli te sztuczne działania przyniosą podatnikowi w efekcie korzyść w postaci obniżenia opodatkowania o kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych w skali roku.

(więcej…)

Czytaj więcej