Tag Archives: spółka z o.o.

Jedyny członek zarządu a umowa o pracę w spółce

Prezes Zarządu generalnie może mieć podpisaną ze spółką umowę o pracę. Zaznaczyć tylko należy, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę wiąże się z pewnym aspektem podporządkowania czy podległości przełożonemu. W przypadku umów o pracę zawieranych z osobą będącą jedynym członkiem zarządu trudno raczej mówić o istnieniu stosunku… Read more »

Oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o.

Zdarza się niekiedy, że wszystkie udziały w spółce z o.o. należą do jednego podmiotu, względnie część udziałów posiada jeden wspólnik, a resztę sama spółka (chodzi tutaj np. o udziały własne spółki z o.o. nabyte w celu umorzenia). Istotne jest, że w takiej sytuacji oświadczenia woli w jednoosobowej spółce z o.o…. Read more »

Strata w spółce z o.o. – jak ją pokryć?

      Brak komentarzy do Strata w spółce z o.o. – jak ją pokryć?

Najbliższe dwa miesiące to dla właścicieli spółek oraz ich księgowych gorący okres, związany z przeprowadzaniem Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników. Na Zgromadzeniu tym wspólnicy zobligowani są do wypowiedzenia się m.in. w sprawie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat. Jeśli sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazywać będzie zysk, to Zgromadzenie podjąć może… Read more »

Księga udziałów a co to takiego?

      Brak komentarzy do Księga udziałów a co to takiego?

Czasami w rozmowach z prawnikami pojawia się hasło „księga udziałów”, najczęściej w tym aspekcie, że każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładniej jej zarząd powinien taką księgę udziałów prowadzić. Księga udziałów – spis udziałowców Generalnie księga udziałów służy do bieżącego ewidencjonowania, kto jest wspólnikiem danej spółki z o.o., jaką ilość… Read more »

Dopłaty czy pożyczka – co korzystniejsze dla wspólników i spółki cz. 2

Kontynuując dalej wątek pożyczki do spółki z o.o. czy dopłaty do tego podmiotu trzeba wskazać także na koszty podatkowe. W przypadku pożyczki do spółki z o.o. udzielenie pożyczki takiej spółce przez wspólnika nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt. 10 lit. i) ustawy z dnia z… Read more »

Dopłaty czy pożyczka – co korzystniejsze dla wspólników i spółki cz. 1

Niejednokrotnie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne staje się dokapitalizowanie podmiotu. Problem pierwszy to brak odpowiedniej zdolności kredytowej. Rozwiązaniem tego problemu może być sięgnięcie do finansowania wspólników. Tutaj z kolei pojawić się może dylemat czy środki te wykorzystać jako pożyczkę, czy też zastosować rozwiązanie w postaci dopłat. Pożyczka Generalnie zaciągnięcie pożyczki… Read more »