Tag Archives: nieruchomość niezabudowana

Dostawa nieruchomości niezabudowanej – podatek VAT

Dokonując sprzedaży nieruchomości niezabudowanej ale przeznaczonej pod budowę np. zgodnie z ewidencją gruntów i budynków – po stronie sprzedającego pojawić się może zasadne pytanie, czy sprzedaż taka będzie opodatkowana VAT czy też zwolniona od tego podatku. W tym względzie istotna jest treść dwóch przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004… Read more »