Tag Archives: dokumentacja podatkowa

Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi

Bardzo często zdarza się, że spółki zależne od jednego właściciela, lub stanowiące grupę kapitałową czy powiązane ze sobą np. przez członków zarządu lub majątkowo dokonują sprzedaży towarów pomiędzy sobą lub świadczą usługi. W przypadku spełnienia określonych parametrów (więcej na ten temat np. na blogu O cenach transferowych) transakcje i inne… Read more »