Spółka w organizacji – co to takiego

Niejednokrotnie w artykułach czy prasowych czy internetowych pojawia się pojęcie „spółka w organizacji”. Poniżej kilka słów co to takiego i jakie uprawnienia taka spółka posiada.

Spółka w organizacji – zasady generalne

Generalnie rzecz ujmując pojęcie „spółka w organizacji” powinno być stosowane wyłącznie do spółek kapitałowych tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i do spółki akcyjnej (art. 11 Kodeksu spółek handlowych). Pozostałe rodzaje spółek tj. spółki osobowe nie mogą funkcjonować jako spółki w organizacji, ponieważ ustawa nie przyznaje im takiej możliwości.

Spółka z o.o. w organizacji czy spółka akcyjna w organizacji powstają generalnie z chwilą podpisania umowy spółki z o.o. czy statutu spółki akcyjnej.

Jest to zatem formuła spółki kapitałowej działającej w okresie pomiędzy podpisaniem przez wspólników umowy/statutu, a formalnym wpisem tych rodzajów spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka taka powinna przy dokonywaniu czynności posługiwać się dodatkiem „w organizacji” – np. ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.