Przekształcenie działalności w spółkę – czy trzeba zapłacić jakiś podatek?

Przekształcenie działalności w spółkę – podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekształcenie działalności w spółkę wiąże się z koniecznością podpisania umowy spółki z o.o. lub też statutu spółki akcyjnej. Jednym z podstawowych elementów umowy/statutu spółki jest określenie wysokości kapitału zakładowego.

Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi z kolei, że podatkowi temu podlegają „umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (…)”. Podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z tą ustawą wysokość kapitału zakładowego, zaś stawka podatkowa wynosi 0,5% liczonego od wysokości kapitału zakładowego. Istnieje możliwość obniżenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez odliczenie wydatków na notariusza czy też na wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowując przekształcenie działalności w spółkę będzie się wiązać generalnie z powstaniem obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości kapitału zakładowego ustalonego w umowie lub statucie spółki.  Pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę pozostawać będzie neutralne podatkowo.

 

***

Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl