50% koszty uzyskania przychodów Małgorzata Gach Kancelaria Gach Mizińska

Możliwe rozszerzenie listy zawodów uprawniających do 50% kosztów uzyskania przychodów

  • działalności twórczej w zakresie literatury – do tej pory przepis literalnie ograniczał się tylko do literatury pięknej. To z kolei rodziło wątpliwości dlaczego np. twórcy książek fachowych mają być traktowani gorzej niż autorzy powieści,
  • twórców gier komputerowych – dotychczas 50% kosztami uzyskania przychodu był objęci tylko autorzy programów komputerowych. Gra komputerowa to jednak nie to samo co program komputerowy,
  • inżynierów budowlanych – do tej pory żadna taka kategoria nie była ujmowana w zestawieniu. Z pewnością jednak pojawić się mogą pytania dlaczego tylko taka kategoria inżynierów została objęta preferencjami podatkowymi.
  • dodano także np. działalność konserwatorską i muzealniczą oraz twórców w zakresie praw zależnych dopracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
  • usunięto natomiast działalność publicystyczną, najprawdopodobniej ze względu na zmiany w zakresie działalności literackiej,
  • pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu działalność badawczo-rozwojową i naukowo-dydaktyczną, mimo istniejących wątpliwości co te pojęcia oznaczają,
  • dalej natomiast brak w zestawieniu wyraźnego wskazania jak np. traktować grafików komputerowych.

Uzasadnienie do zmian ustawowych niczego niestety dodatkowo nie wyjaśnia. Wskazano tylko, że z uwagi na to, iż dotychczasowe brzmienie „budziło wątpliwości wśród przedstawicieli zawodów twórczych zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych”.

Ze względu na bardzo wczesny etap prac nad ustawą wszelkie zmiany są jeszcze możliwe.

Dla pocieszenia zmienione przepisy miałyby obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2018 r.

Proces legislacyjny dostępny TUTAJ.

***

Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl