Księga udziałów a co to takiego?

Czasami w rozmowach z prawnikami pojawia się hasło „księga udziałów”, najczęściej w tym aspekcie, że każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dokładniej jej zarząd powinien taką księgę udziałów prowadzić.

Księga udziałów – spis udziałowców

Generalnie księga udziałów służy do bieżącego ewidencjonowania, kto jest wspólnikiem danej spółki z o.o., jaką ilość udziałów w tej spółce posiada, jakie uprawnienia dają posiadane przez niego udziały itp. Informacje te są najbardziej istotne wówczas, gdy odbywa się Zgromadzenie Wspólników czy też np. kiedy wypłaca się zysk spółki (dywidendę).

Księga udziałów – co powinna zatem zawierać

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych księga udziałów powinna obejmować nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz informację czy na udziałach został ustanowienie zastawu lub użytkowania i czy zastawnik lub użytkownik ma prawo do wykonywania głosu z ww. udziałów. Póki co nie ma urzędowego wzoru takiej księgi udziałów, zatem może być ona prowadzona dowolnie byle tylko obejmowała podane powyżej informacje. Księga udziałów powinna podlegać stałej aktualizacji, zatem wiedząc np. o sprzedaży, darowiźnie udziałów, podwyższeniu kapitału zakładowego czy umorzeniu udziałów – pamiętać należy także o dokonaniu zmian w księdze udziałów.