Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę

Kontynuując temat Przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej z poprzedniego wpisu dzisiaj kilka słów na temat procedury przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – zadania księgowego i prawnika

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Dla sensownego przeprowadzenia całej procedury niezbędna jest współpraca księgowego jednoosobowej działalności z prawnikiem.

Księgowy dla celów przekształcenia będzie zobligowany do dwóch zadań.

Pierwsze zadanie księgowego to sporządzenie specjalnego sprawozdania finansowego w takim układzie jak sprawozdanie roczne (lub zestawienia danych podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jeśli jednoosobowa działalność nie wymagała dotychczas pełnej księgowości)

Drugie działanie księgowego to przeksięgowanie danych jednoosobowej działalności do spółki.

Natomiast do podstawowych obowiązków prawnika powinno się zaliczać:

  1. przygotowanie Planu przekształcenia (jest to dokument prawny wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych), opisującego podstawy przekształcenia – uzupełniony o dane ze sprawozdania finansowego, o którym mowa była powyżej,
  2. przygotowanie oświadczenia przedsiębiorcy o przekształceniu,
  3. przygotowanie umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej,
  4. w dalszej kolejności prawnik, aby doprowadzić do końca przekształcenie jednoosobowej działalności będzie musiał złożyć odpowiednie wnioski rejestrowe do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dopilnować, aby fakt przekształcenia został też uwidoczniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – etapy

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę odbywa się wg określonego przepisami scenariusza. Ten scenariusz obejmuje: