Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę

Kontynuując temat z poprzedniego wpisu teraz kilka słów na temat procedury przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – zadania

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Dla sensownego przeprowadzenia całej procedury niezbędna jest współpraca księgowego jednoosobowej działalności z prawnikiem.

Księgowy dla celów przekształcenia będzie zobligowany do sporządzenia specjalnego sprawozdania finansowego w takim układzie jak sprawozdanie roczne (lub zestawienia danych podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jeśli jednoosobowa działalność nie wymagała dotychczas pełnej księgowości).

Drugie działanie księgowego to przeksięgowanie danych jednoosobowej działalności do spółki.

Natomiast do podstawowych obowiązków prawnika powinno się zaliczać: 1) przygotowanie Planu przekształcenia (jest to dokument prawny wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych), opisującego podstawy przekształcenia – uzupełniony o dane ze sprawozdania finansowego, o którym mowa była powyżej, 2) przygotowanie oświadczenia przedsiębiorcy o przekształceniu, 3) przygotowanie umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjnej. W dalszej kolejności prawnik aby doprowadzić do końca przekształcenie jednoosobowej działalności będzie musiał złożyć odpowiednie wnioski rejestrowe do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dopilnować aby fakt przekształcenia został też uwidoczniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.