Faktura wystawiona przez wspólnika do spółki osobowej Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Czy faktura wystawiona przez wspólnika do spółki osobowej jest kosztem podatkowym?

Inne stanowiska

Odmienne stanowisko zajął jednak we wcześniejszym orzeczeniu WSA we Wrocławiu w wyr. z 26.5.2010 r. (I SA/Wr 116/10, Legalis), w którym stwierdził, że: „wartość własnej pracy podatnika” podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, nawet jeżeli usługi są świadczone w ramach odrębnej od spółki działalności gospodarczej, a wyłączenie to ma zastosowanie do wszystkich wspólników”.

Faktura wystawiona przez wspólnika do spółki osobowej – podsumowanie

Podsumowując powyższe, zgodnie z dominującą linią orzeczniczą organów podatkowych faktura wystawiona przez wspólnika do spółki osobowej, może zostać zaliczona do kosztów podatkowych takiego podmiotu. Oczywiście pewność co do takiej kwalifikacji wydatku zapewni tylko indywidualna interpretacja podatkowa. Możliwe jest także, chociaż moim zdaniem ryzykowne – szczególnie jeśli chodzi o większe kwoty odwołanie się do tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Więcej na ten temat we wpisie pt. Utrwalona praktyka interpretacyjna.