odpowiedzialność solidarna Prawo dla księgowych Małgorzata Gach

Co to jest odpowiedzialność subsydiarna w spółce osobowej ?

Czy można umownie zmienić zasady odpowiedzialności wspólników w spółce osobowej

Art. 34 K.s.h. wskazuje, że postanowienia umowne niezgodne z przepisami art. 31–33 K.s.h. nie wywołują skutków wobec osób trzecich tj. wobec wierzycieli. Natomiast nie jest wykluczona sytuacja, w której wspólnicy w stosunkach wewnętrznych tj. pomiędzy sobą ustalą inne zasady własnej odpowiedzialności. Można sobie tutaj wyobrazić ograniczenie kwotowe, czy też w zakresie konkretnej kategorii zobowiązań. Ale to już do innych rozważań.

 

***

Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź potrzebujesz indywidualnej pomocy?
Napisz do mnie na adres m.gach@gm-legal.pl